Oog voor ontwikkeling

Basisschool Zonnebloem is een groeiende school met een sterk pedagogisch klimaat. Leerresultaten vinden wij erg belangrijk, maar de sociaal-emotionele ontwikkeling (en veiligheid) vinden wij zeker zo belangrijk. Immers, een kind kan pas tot leren komen als het goed in zijn vel zit.

Om die reden beginnen wij elk schooljaar in alle groepen met de zgn. Gouden Weken om een positieve groepsvorming te creëren. Uiteraard ontbreekt een pestprotocol en een anti-pestcoördinator niet op onze school. Voorts beschikt de school over een eigen Rots&Water-trainer.

Missie

Als basis voor ons onderwijsconcept staan de volgende woorden centraal: bloei – samen – wij. Onze missie is dan ook : samen komen wij tot bloei. Wat onderwijs doe je naar onze mening samen: leerlingen, leerkrachten, ouders, externe begeleiders, voor- en naschoolse opvang, enz. 

“Er zijn kinderen die andere troosten of helpen als het niet goed gaat en daarom is dit een sociale school."


leerling
groep 7

“Ik vind het heel irritant als kinderen aan het smoezen zijn”

leerling
groep 5

“Ik vind het heel leuk op school en ik word niet gepest of geschopt alleen bij het stoeien maar dan kies ik er zelf voor”

leerling
groep 5

“ik vind het hier heel fijn en ik vind het jammer dat ik weg moet”

leerling
groep 8

Kinderopvang

De school beschikt niet over een eigen voor- of naschoolse opvang. Wel zijn er goede contacten met organisaties in de nabijheid van de school die deze faciliteiten wel bieden. Dat zijn dan met name Kober, het Toverbloempje en Donkies, waarbij laatst genoemde  wat verder van de school zit en een hele eigen visie heeft welke vooral op de natuur gericht is.

Overblijven

De school biedt de mogelijkheid tot tussenschoolse opvang (overblijven). Dit wordt geregeld door pedagogisch medewerkers van Kober, aangevuld met ouders. Laatstgenoemden krijgen een gratis opleiding en een vrijwilligersvergoeding van Kober.

Contact


Basisschool Zonnebloem
Burgemeester Manderslaan 45
4881EH Zundert

T  076-5972501
zonnebloem@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign