Wat doet de MR? 

De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Zonnebloem Zundert heeft de wettelijke taak de belangen van de ouders/verzorgers van leerlingen en personeelsleden van de school te vertegenwoordigen en de directie te adviseren bij de uitvoering van haar taak. De MR denkt en beslist mee. 

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders; de personeelsgeleding door de leerkrachten van de school. Aanstelling vindt plaats voor een periode van 3 jaar. De MR organiseert in principe tweemaal per jaar een informatieavond voor ouders over onderwerpen die actueel en schoolbreed zijn.

Wie vormen de MR? 

De ouders in de oudergeleding zijn:
  • Edwin Boogaards (voorzitter)
  • Gertjan de Kroes
  • Jurgen Verpalen

Tot de personeelsgeleding behoren:
  • Femke Voesenek (leerkracht groep 1/2A)
  • Ingrid van der Heiden (leerkracht groep 3/4)
  • Annemiek Schrauwen (leerkracht groep 1/2C, tevens secretaris)

GMR

Annemiek Schrauwen en Gertjan de Kroes treden namens de MR op in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt en vertegenwoordigt de belangen van alle ouders / verzorgers van kinderen en van alle personeelsleden die bij de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) aangesloten zijn.

Werkwijze MR

De data van de MR-vergaderingen staan vermeld op de ouderkalender. Deze vergaderingen vinden plaats op de school en zijn openbaar. Mocht u willen aansluiten, laat dat dan een week van tevoren weten aan de secretaris. De directeur van Zonnebloem woont standaard het eerste gedeelte van de vergadering bij, alsmede een afgevaardigde van de OR.

Bereikbaarheid MR

U kunt de MR-leden natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. Daarnaast kunt u ook via e-mail contact opnemen: zonnebloemmr@spoz.nl.

Al uw vragen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom!

Contact


Basisschool Zonnebloem
Burgemeester Manderslaan 45
4881EH Zundert

T  076-5972501
zonnebloem@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign