Wat doet de MR? 

De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Zonnebloem Zundert heeft de wettelijke taak de belangen van de ouders/verzorgers van leerlingen en personeelsleden van de school te vertegenwoordigen en de directie te adviseren bij de uitvoering van haar taak. De MR denkt en beslist mee. 

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders; de personeelsgeleding door de leerkrachten van de school. Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar. 

Wie vormen de MR? 

De ouders in de oudergeleding zijn:
  • Bianca Backx
  • Kristel Marijnissen
  • Emiel van der Meulen (voorzitter)

Tot de personeelsgeleding behoren:
  • Femke Voesenek (leerkracht groep 1-2)
  • Ingrid van der Heiden (leerkracht groep 3)
  • Ingvild Diepens (leerkracht groep 3)

Werkwijze MR

De data van de MR-vergaderingen staan vermeld op de ouderkalender. Deze vergaderingen vinden plaats op de school en zijn openbaar. Mocht u willen aansluiten (dit kan enkel als toehoorder) laat dit dan een week van tevoren weten aan de secretaris. De directeur van Zonnebloem woont standaard het eerste gedeelte van de vergadering bij.De goedgekeurde notulen worden gepubliceerd op deze website.

Documenten

Hier vindt u de notulen en andere belangrijke stukken van onze MR.

GMR

Lieke van den Brand (teamlid) en Kristel Marijnissen (ouder) treden namens de MR op in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt en vertegenwoordigt de belangen van alle ouders/verzorgers van kinderen en van alle personeelsleden die bij de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) aangesloten zijn.

Contact MR


U kunt de MR-leden altijd persoonlijk aanspreken. Daarnaast kunt u ook via e-mail contact opnemen met de MR: zonnebloemmr@spoz.nl


Al uw vragen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom.

Contact


Basisschool Zonnebloem
Burgemeester Manderslaan 45
4881EH Zundert

T  076-5972501
zonnebloem@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign