Informatie over de ouderraad

 

De ouderraad

 

Over onze ouderraad (bestuur van de oudervereniging)
De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging van de Zonnebloemschool. De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging van de Zonnebloemschool. In de OR zitten ouders die zich graag inzetten voor de kinderen en de school. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de OR. De OR is betrokken bij de organisatie van allerlei bijzondere evenementen en activiteiten. Daarnaast denken we met het team (directie en groepsleerkrachten) mee over allerlei dingen die met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben, en worden signalen vanuit de ouders besproken.
 
Vergadering

De OR vergadert 6 keer per jaar op school. U mag als ouder/verzorger ook punten aandragen voor de vergadering. Deze kunt u indienen bij onze secretaris Geertje de Bakker via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. U bent van harte welkom om aan te schuiven. De vergaderdata zijn te vinden in de schoolkalender en daarnaast zullen de vergaderingen via een pushbericht van de zonnebloem app onder de aandacht gebracht gaan worden.
 
OR / MR

De ouderraad staat in goed contact met de medezeggenschapsraad (MR). Er is elke OR vergadering een afgevaardigde van de MR aanwezig en indien gewenst kan iemand van de OR aansluiten bij de MR.

Ouderbijdrage

 

De Oudervereniging vraagt jaarlijks een ouderbijdrage voor het financieren van allerlei activiteiten die door de OR georganiseerd worden. Van dit bedrag worden allerlei extra dingen voor de leerlingen gedaan die niet uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden. Hieronder vallen o.a. de traktaties en cadeautjes bij en tijdens de activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere ouder een brief met het verzoek om het bedrag over te maken naar de OR. Tevens kun je als ouder lid worden van de ouderraad na ondertekening van de overeenkomst die gelijktijdig met de nota wordt uitgereikt. De bijdrage wordt goedgekeurd door de leden (dus de ouders) tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het bedrag voor de vrijwillige bijdrage per leerling is EUR 15,00 per leerling bestaande uit EUR 14,00 ouderbijdrage (vrijwillig) en EUR 1,- verzekering (verplicht). Daarnaast wordt er EUR 27,50 voor de schoolreis van groep 1 t/m 7, EUR 72,50 voor de schoolverlatersdagen en EUR 10,00 voor de afscheidsavond van groep 8 aan de ouders gevraagd.

 

Werkgroepen

 

Voor iedere activiteit/evenement wordt een aparte werkgroep opgestart. Deze werkgroep bestaat uit leden van de OR en van het team leerkrachten. De indeling van de werkgroepen wordt tijdens de laatste OR vergadering van het schooljaar bepaalt. De directeur/afgevaardigde van het team zorgt voor de indeling vanuit het team. Enige tijd voordat een activiteit plaats gaat vinden wordt de organisatie helemaal uitgewerkt. Na de activiteit vind er een evaluatie plaats. Het gehele proces wordt besproken in de OR vergaderingen.

 

Activiteiten

 

Activiteiten die door de ouderraad i.s.m. het team georganiseerd worden zijn o.a. Jantje Beton, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag, Schoolreis, Goede Doelen dag, Zonnebloemdag, Dag van de Leerkracht, Kinderboekenweek en Koningsdag.

 

Dagelijks bestuur van de OR:


Anke Swinckels (Voorzitter)

Tamara Jochems (Penningmeester)

Geertje de Bakker (Secretaris)


Verder hebben zitting in het bestuur van de ouderraad:


Cindy Kleinendorst

 

Kelly Oostvogels

 

Renate Hereijgers

 

Sheila de groot

 

Maaike Braspenning

 

Eva van Tichelt

Basisschool Zonnebloem Zundert | Burg. Manderslaan 45 | 4881 EH ZUNDERT | Tel. 076-5972501 | Email: zonnebloem@spoz.nl