Korte informatie Medezeggenschapsraad

 

Wat doet de MR?

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Zonnebloem heeft de wettelijke taak de belangen van de ouders / verzorgers van leerlingen en personeelsleden van de school te vertegenwoordigen en de directie te adviseren bij de uitvoering van haar taak. De MR denkt en beslist mee, maar is geen klachtenbureau. In deze schoolgids is de geldende klachtenprocedure opgenomen. Niettemin is de MR vanzelfsprekend graag bereid in voorkomende gevallen (niet individuele) bemiddelend of adviserend op te treden. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders; de personeelsgeleding door de leerkrachten van de school. Aanstelling vindt plaats voor een periode van 3 jaar. 

 

Wie vormen de MR?

 

De ouders in de oudergeleding zijn: Leezan van Wijk (secetaris), Guus Pemen, en Gertjan de Kroes

Tot de personeelsbegeleiding behoren: Jolanda Merkies (voorzitter), Annemiek Schrauwen en Ingrid van der Heiden

 

Guus Pemen en Annemiek Schrauwen treden namens de MR op in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR behartigt en vertegenwoordigt de belangen van alle ouders / verzorgers van kinderen en van alle personeelsleden die bij de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) aangesloten zijn.

 

Werkwijze MR

 

MR-vergaderingen in het schooljaar 2017 – 2018:
op 26 september, 28 november, 30 januari, 27 maart, en 15 mei. De vergaderingen vinden plaats op de school en zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen: Laat dit van te voren even weten aan de secretaris! De directeur van BS Zonnebloem zal standaard een gedeelte van de MR vergadering bijwonen.

 

Informatie MR

 

Algemene informatie over het onderwerp medezeggenschap zoals het medezeggenschapsstatuut en – reglement  kunt u onder het hoofdstuk MR raadplegen op de website zonnebloem-zundert.nl.

U kunt hier ook terecht voor actuele informatie zoals het werkplan, de agenda, de notulen en het jaarverslag van de MR.

 

Bereikbaarheid MR

 

U kunt de MR leden natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. De MR heeft ook een eigen e-mail adres, te weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Al uw vragen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom!

​ 

Basisschool Zonnebloem Zundert | Burg. Manderslaan 45 | 4881 EH ZUNDERT | Tel. 076-5972501 | Email: zonnebloem@spoz.nl